Om alla elevers rätt till kunskap

Rubriken är också undertiteln till Johan Kants bok Yrke: Lärare som jag redan skrivit en del om under läsandets gång, men nu läst färdigt.  Det är en bok som spretar en hel del, men som ändå (eller just därför) har mycket att säga. Johan Kant var tidigare SO-lärare på Jordbromalmsskolan Läs mer…

Att lyfta tillsammans

Den här terminen bestämde vi oss för att satsa på kvalitet istället för kvantitet. Första arbetsområdet handlade om djur och natur, ett tema som handlade om att läsa och skriva faktatexter utan att skriva av. Svårt, men ett okej om än lite plottrigt tema. Därefter hade vi ett novelltema där Läs mer…

Rätt så självklara råd

Idag presenterade Skolverket Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen (smidig titel) och mycket var självklart om än bra. Introduktionsprogrammen lyder under grundskolan, trots att vi rent fysiskt håller till på gymnasieskolan, i alla fall i min kommun. Skolverket trycker på vikten av att individualisera undervisningen, men Läs mer…

Fördelen med mitt jobb

I dagens SvD finns en hel del tankar kring läraryrket idag och det omöjliga uppdrag som det inte sällan är. Färre elever i varje klass är något som efterfrågas och jag tror att det är en viktig aspekt. I vår kommun menar politikerna att varken klasstorlek eller lärartäthet har någon Läs mer…

Make Beliefs Comix

På den här sajten kan man göra en egen seriestrip. En kul idé som jag självklart var tvungen att testa. Här kan du pröva själv. Enda nackdelen är att du inte kan kopiera in serien i ett blogginlägg, bara maila till dig själv och/eller skriva ut. Jag använde dock Jing Läs mer…

Ett alterego

Mina elever får en dator var till hösten. Då gäller det för mig att ligga steget före och hitta på lite kul saker så att de lär sig mer och gärna lite annorlunda. Min skräck är att min undervisning inte ska utvecklas utan att det blir samma, men med dator. Läs mer…