Inte världens mest inspirerande titel, men Inför svenska/SVA 1 som ingår i serien Svenska för dig är just vad titeln beskriver. Det är inte den enklaste gymnasieförberedande boken på marknaden och det är medvetet. Syftet är inte bara att eleverna ska klara E för år 9 precis, utan att de faktiskt ska vara förberedda för svenska eller sva 1.

Så här lyder katalogtexten:

Inför svenska/SVA 1, en repetition av grundskolans svenska och svenska som andraspråk hjälper lärare och elever att fylla på där luckor finns inför kommande gymnasiestudier. Boken fokuserar på de grundläggande färdigheterna Läsa, Tala och Skriva. Argumentation i tal och skrift har ett eget kapitel. Dessutom finns centrala moment som Studieteknik, olika perspektiv på Språk samt Film och filmanalys med. Inför svenska/SVA 1 avslutas med ett översiktligt Litteraturhistorie-kapitel.

I Inför svenska/SVA 1 varvas tydliga genomgångar med ett stort antal uppgifter som befäster inlärningen. Här finns utdrag ur romaner, noveller, artiklar och annan sakprosa – en del skrivet direkt för Inför svenska/SVA 1, en repetition av grundskolans svenska och svenska som andraspråk.

En nedladdningsbar lärarhandledning kompletterar boken.