Har landat vid köksbordet efter en givande studiedag. Jaha, undrar du säkert – något speciellt eller??? Nej inte alls bara det att vi får tid att prata med varandra om pedagogiska saker. Vi har tittat över våra handlingsplaner och diskuterat hur och när vi ”screenar” våra elever. Vad är relevant och hur går vi till väga? Vem gör vad? Några timmar i smågrupper med engagerade kollegor – det är vad vi behöver.

På vår skola försöker man se hela barnet – det är minst lika viktigt att rasterna blir meningsfyllda. Om barnen har roligt på rasterna blir det oftast inga konflikter och då är det enkelt att starta upp en ny lektion.
Vår skola har satsat på trivselledarprogrammet! Jag har märkt skillnaden i klassen när barnen har något roligt och meningsfyllt att göra på rasterna.

Idag har även vi pedagoger fått pröva på! Vi har lekt!!! Vi fick pröva på 8 olika roliga lekar som barnen leker på rasterna! Underbart att få vara delaktig i det. Det kan förhoppningsvis underlätta för trivselledarna när de har lärare ute på rasterna som kan stötta dem i lekarna! Vill starkt rekommendera att din skola kikar lite närmare på Trivselledarprogrammet!! Programmet är utformat från förskoleklass till åk 9. På vår skola är det elever från åk 2 – 6 som är trivselledare. De får utbildning och coachning under terminens gång. Under rasterna försöker de få med alla elever från förskoleklass till 6:an!


2 kommentarer

Paula · mars 6, 2014 kl. 11:29 f m

Visst är det befriande och givande att få ägna en hel dag åt att fördjupa sig i diskussioner om lärande i olika former? Det är de dagarna en inser hur väl en behöver det. Tid till reflektion och tid att tala till punkt.

    Britt-Marie · mars 6, 2014 kl. 11:46 e m

    Så rätt så!!

Kommentarer är stängda.