Hur förbereder du ett möte?

Som ni som läser här vet sparas det rejält på min arbetsplats och det är inte så att det är unikt just här eller ens just nu. Det jag insett är att pengar är viktigare än kvalitet och att politiker sällan (eller aldrig?) har koll på hur lärares arbetssituation ser Read more…

Om dialog och visioner

Det sparas på gymnasiet i vår kommun. Enligt politikerna handlar det om att rektorerna slarvat med budgeten i flera år och att elevkullarna minskar. Vi håller inte med om att det är befogat att låta drygt 20 lärartjänster försvinna. I hopp om dialog har företrädare för de politiska partierna i Read more…