Om dialog och visioner

Det sparas på gymnasiet i vår kommun. Enligt politikerna handlar det om att rektorerna slarvat med budgeten i flera år och att elevkullarna minskar. Vi håller inte med om att det är befogat att låta drygt 20 lärartjänster försvinna. I hopp om dialog har företrädare för de politiska partierna i Läs mer…