Som ni som läser här vet sparas det rejält på min arbetsplats och det är inte så att det är unikt just här eller ens just nu. Det jag insett är att pengar är viktigare än kvalitet och att politiker sällan (eller aldrig?) har koll på hur lärares arbetssituation ser ut. Idag kan ni läsa en (mycket kort) artikel i GP där kommunstyrelsens ordförande har räknat på vår ökade arbetstid (jag säger vår trots att jag kommer att vara på annan plats i höst) inte blir mer än 1,5 timmar per vecka. Kort sagt, ingenting att gnälla över.

Nu vet jag inte hur hon räknat, men de lärare som fått uppdragsplaner för nästa år har fått ökat undervisningstid, fler kurser och fler elever. Ni har säkert sett filmen av Karin Berg som förklarar vad det innebär i arbetsbörda och arbetstid. Om det nu skulle vara så att undervisningstiden ökar med 1,5 timmar,  vilket tycks vara lågt räknat men skit i det, så innebär det inte 1,5 timmars ökat arbetstid per vecka. Lektioner ska nämligen förberedas och planeras och dessutom efterarbetas. Med fler kurser och fler elever blir det mer planering och mer efterarbete. Ganska lätt då att räkna ut att ökningen av arbetstiden per veckan inte blir 1,5 timmar utan betydligt mer.

Låt mig förklara det på ett annat sätt. Om någon, en politiker eller någon annan, har ett möte med ett 30-tal viktiga klienter i 1,5 timme, går hen då till detta möte oförberedd? Är den tid som går till att förbereda detta möte arbetstid? Efter mötet, de viktiga 1,5 timmarna, släpper hen mötet då eller förekommer det någon form av efterarbete? Anteckningar som skrivs rent kanske? Protokoll? Mail? Om så är fallet är detta då arbetstid?

Hur mycket arbetstid går åt till ett möte på 1,5 timmar? Är det verkligen bara 1,5 timmar? Inte för en lärare och förhoppningsvis inte för någon annan heller. Så åter till de 1,5 timmar som lärare ska jobba mer nästa läsår. Hur många timmar blir det per vecka?