”Vi lär bara av dem vi älskar”

Johan Wolfgang von Goethe