Vårterminen 2013 inleddes idag med en studiedag för oss lärare. Först berättade min chef och två kollegor om sin resa till Bangladesh, mycket intressant. Möte och sedan trevlig lunch med trevliga kollegor följt av lite egen tid där jag i alla fall hann avsluta det jag borde gjort i december. Kanske inte så dumt att diskutera betyg och vad som behöver utvecklas under våren nu istället. En nystart kan vara bra för alla.

Första veckorna kommer mina elever i svenska som andraspråk att träna inför NP som ligger v.6. I år får texthäftet inte förberedas, men vi ska tillsammans läsa olika sorters texter, kanske några från tidigare NP, och försöka komma fram till bra strategier för att läsa texter på olika sätt.

I engelska var målet i höstas att få gruppen att bli trygg så att eleverna vågade börja prata. Vi har kommit en bit på väg.

Jag försöker att inte tänka på allt jag inte hunnit och hur långt det är kvar för många elever innan de når betyg. Jag försöker istället fokusera på det som är bra. Att jag har härliga kollegor, elever som jag ser fram emot att träffa i morgon och därmed ett jobb som jag trivs med trots att jag just nu får acceptera att jag inte kan varken trolla eller klona mig.

Jag bestämmer att det blir en bra termin!