Att speglas, lyftas och utmanas

Idag har jag ägnat dagen åt det som inom ALP-skolutveckling kallas eftersamtal. Ett samtal som knyter an till det första samtalet vi hade med personalen, där vi tar upp det personen önskade att vi skulle titta på, det uppdrag personalen som helhet gett oss och det pedagogiska ledarskapet i allmänhet. Läs mer…