Landlänk

Minns ni de små böckerna Länder i fickformat? De finns fortfarande. Böcker har dock en tendens att bli inaktuella snabbt. Bättre är att använda Landguiden där du hittar aktuell information om världens länder. Det är en vidareutveckling av fickformatsböckerna och uppdateras regelbundet av redaktörer från UI. På Utrikespolitiska Institutets hemsida Läs mer…

Länktips för lärare

UR:s pedagogweb är en guldgruva. För elever som läser svenska som andraspråk finns en hel del spännande här. Många andra ämnen finns representerade här. Rimrum är en kul sajt om man vill leka med språket. Temasidorna bjuder på material om t.ex. EU, Genus, klimat och mänskliga rättigheter.