UR:s pedagogweb är en guldgruva. För elever som läser svenska som andraspråk finns en hel del spännande här. Många andra ämnen finns representerade här.

Rimrum är en kul sajt om man vill leka med språket.

Temasidorna bjuder på material om t.ex. EU, Genus, klimat och mänskliga rättigheter.