The Classroom Experiment Episode 1

Efter att ha sett klipp ur BBC:s serie The Classroom experience började jag titta på de två entimmesavsnitten där Dylan Wiliam följer en klass med 24 stycken 12-13-åringar och deras lärare under en längre period. Han introducerar idén ”no hands up” för att få bort vanan att alltid ge frågor till de Läs mer…