Jag och världen i höst

När man som jag arbetar med nyanlända följer man världens hemskheter med andra ögon. Jag vet att jag troligen kommer att bli personligt involverad i flera av de konflikter och krig som pågår genom de elever som kommer till mitt klassrum. I sommar har jag följt utvecklingen i Syrien och Läs mer…