Ett avslutande samtal

Sista programpunkten är ett samtal med Inger Lindberg, Kenneth Hyltenstam, Jarmo Lainio och Monica Axelsson. Moderator Aina Bigestans påpekar att mycket av vår vardag präglas av kamp och strid. Jag skulle vilja påpeka att det är viktigt att vi inte fastnar i en offermentalitet. Jag känner att det ändå blir Read more…

Modersmålsundervisning i fokus

Något som väldigt sällan lyfts fram och prioriteras är modersmålsundervisningen. Vissa av vår elever har en timme modersmålsundervisning i veckan, men långt ifrån alla. Ingen har studiehandleding, trots att detta är en rättighet enligt skollagen. Idealet med ett språk och att man därför ska satsa på att nyanlända lär sig Read more…

Två svenskämnen- varför så lika?

Föreläsning med Anna Österlund & Lena Sjöqvist om de två svenskämnena. Spontant känner jag att alla våra elever på IM skulle behöva svenska på det sätt som vi undervisar i svenska som andraspråk. Mer språkinriktat, mer språkligt laborativt och i mitt tycke mer kreativt och definitivt mer forskningsbaserat.  Ännu mer Read more…

Kategoriseringar, identiteter och språk

Sista föreläsningen idag är med René León Rosales. Han presenterar syftet med sin avhandling, som handlar om villkor, normer och värderingar som möjliggör och begränsar lärande. Han har speciellt tittat på hur maskulina normer och värderingar gör att vissa pojkar blir studenter, men andra inte. intersektionalitet, förklaringar utgår ofta från Read more…

Constant Leung om andraspråksundervisning

Hur katten ska man översätta content? Lärarrollen är komplex och i ständig förändring. Viktigt att komma ihåg det (kanske någon ska förklara det för vår skolminister) och att våga förändra det som behöver förändras och behålla det som är bra att behålla. Professionalism, vad är det? Ganska abstrakt menar Leung, Read more…

Dags för Symposium

Efter att ha levt i böckernas och bokbloggarnas värld är det dags att byta perspektiv. Jag ska nämligen alldeles strax lämna hotellet och dra till Symposium 2012. Där hoppas jag träffa en massa trevliga lärare som jag annars umgås med på Twitter. Ser fram emot det!