Summan av kunskapen är 52

Betyg och poängsättning har väldigt lite med lärande att göra. Det är en stor vits att eleverna vet vilka krav skolan ställer och att elever får avslut i olika moment. Men medan lärandet pågår ska man inte poäng- och betygsätta det. Som  varande allergisk mot summativ bedömning kan jag inte Läs mer…