Jag leker expert för ett ögonblick del 3

Jag fortsätter min fundering kring reformpaketet mot segregation. Bättre mottagande Ska vi ha kvar systemet med ämnet svenska som andraspråk? Hur ska behörighetsreglerna se ut för lärare att undervisa i svenska för nyanlända? Vilka regler ska gälla för de så kallade förberedelseklasserna?   Som jag skrev i ett tidigare inlägg Läs mer…