Kvalitet framför kvantitet

En dryg vecka med distansundervisning och jag funderar på att lägga om modellen för undervisningen något från och med imorgon. Det har jag redan hunnit göra flera gånger ska sägas. Inledningsvis försökte jag undervisa ganska mycket som vanligt, fast på distans, men genomgångar i ett digitalt klassrum på samma sätt Read more…

Kanske ska vi dela mer

Jag pratade med en kollega om hur jag genomfört ett prov med en gemensam elev som har dyslexi. På ett sätt som var självklart för mig. För min kollega var det en ny idé. Vilken tur att jag delade. Nästa gång är det min kollega som berättar något självklart som Read more…

Funkar tvåsamhet?

Går det att vara två lärare i ett klassrum? Vad händer om de inte tycker samma sak och eleverna märker det? Ann-Marie Körling funderar kring frågan och kommer fram till följande: “Det är absolut ovärdigt att inför eleverna ha öppna meningsdispyter, tyckande och tänkande, oavsett vad man känner eller upplever. Read more…