Lättläst från Argasso

Turen har kommit till bokförlaget Argasso i min genomgång av förlag som ger ut bra och lättlästa böcker på svenska. De flesta av Argassos böcker är översättningar av böcker som det brittiska förlaget Barrington Stoke gett ut. Böckerna är originalböcker skrivna för ungdomar med lässvårigheter och/eller dyslexi. Det finns två Läs mer…