Kategoriseringar, identiteter och språk

Sista föreläsningen idag är med René León Rosales. Han presenterar syftet med sin avhandling, som handlar om villkor, normer och värderingar som möjliggör och begränsar lärande. Han har speciellt tittat på hur maskulina normer och värderingar gör att vissa pojkar blir studenter, men andra inte. intersektionalitet, förklaringar utgår ofta från Läs mer…