Rätt och helt fel

Göran Hägglund skriver på DN debatt om vikten av att skolan har ett fostrande ansvar och bidrar till att ge barn och unga sunda värderingar. Eleverna ska ha respekt för andra och i skolan ska man arbeta med jämlikhet, demokrati och kamratskap. Självklart, bra Göran, jag skulle inte kunna sagt Läs mer…