Att speglas, lyftas och utmanas

Idag har jag ägnat dagen åt det som inom ALP-skolutveckling kallas eftersamtal. Ett samtal som knyter an till det första samtalet vi hade med personalen, där vi tar upp det personen önskade att vi skulle titta på, det uppdrag personalen som helhet gett oss och det pedagogiska ledarskapet i allmänhet. Läs mer…

Lite nervös inför morgondagen

Jag sitter och söndagsjobbar lite. Det händer inte så ofta längre, men idag är det nödvändigt. Imorgon startar andra veckan av vårt lärande besök inom ALP-skolutveckling. Måndag och tisdag har vi eftersamtal med personalen. Där ska vi koppla tillbaka till det första samtalet vi hade, berätta vad vi sett under Läs mer…