Mer tid till vad?

Prioritera svenska för nyanlända elever, säger Jan Björklund, då han redovisar Regeringens förslag på hur undervisningen för nyanlända ska förändras. Det låter säkert spontant bra för de flesta, men för mig låter det än en gång som att Björklund inte är speciellt insatt i frågan. Som det också påpekas av Läs mer…

Hur stöttar vi bäst?

Alla elever ska nå målen för år 9. Det är viktigt och det är viktigt att vi lärare har en tro på att det är möjligt för alla. Eller? Anna Kaya funderar kring huruvida det alltid är eleverna som sa anpassa sig till kriterierna, eller om det ibland faktiskt ska Läs mer…