84. Ger tystnad sämre betyg?

I Skolvärldens artikel ”Tyst i klassen – hinder för höga betyg?”, om blyga och tysta elever påtalas att dessa kanske får lägre betyg för att de inte vågar ta plats i helklass. Björn Hillström, legitimerad psykolog, påpekar att personlighet är något man har och itne kan ändra på och Karin Hector-Stahre, Läs mer…