Handledning en nödvändig lyx

Mitt arbetslag arbetar med utsatta elever som i många fall dessutom har diagnostiserade besvär, men också erfarenheter som skadat dem. Synen på skolan och de vuxna i den är sällan den bästa. Nästa år kommer våra program att kallas Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. De tre introduktionsprogram som kanske ligger Läs mer…