Blev det som ni tänkte?

Jag kan hålla med om att tanken att alla gymnasiestudenter skulle tvingas läsa kurser som ger högskolebehörighet inte alltid slagit väl ut. Frågan är dock om det nya systemet verkligen är bättre? Nu när gymnasieprogrammen delats in i högskoleförberedande- respektive yrkesförberedande program har söksiffrorna till de senare rasat. Istället för att välja Läs mer…