När IV blir IM

Idag har alla inom vårt programlag, dvs lärare, rektor, specialpedagog, syv, coach, fritidspedagog och vår alldeles egna forskare planerat inför hösten och vår nya organisation. IV blir IM och de nya introduktionsprogrammen har tydligare syfte och mål. Vår nuvarande organisation täcker det mesta, men vi ser detta som ett bra Läs mer…

En skola för alla?

Jag har funderat tidigare kring de nya gymnasieprogrammen som delats in i studie- och yrkesförberedande där endast de studieförberedande ger möjlighet till fortsatta studier. Nu är det inte sant, då det går att läsa de kurser som krävs för behörighet även inom yrkesprogrammen. Inom det ordinarie kursutbudet eller som utökad Läs mer…

Är du behörig?

Behörighet får stor betydelse i GY11. Både inför och efter gymnasiet. Inför, då det kommer att krävas 8 godkända betyg för att komma in på yrkesförberedande program och 12 för de studieförberedande. Efter tre års studier är det sedan bara de studieförberedande som ger behörighet till universitetsstudier. Det märks på Läs mer…