Det ska böjas i tid

Någon kan säkert bli irriterad på att Isobel Hadley-Kamptz kallar förskola för dagis, men se förbi det snälla och fokusera på innehållet i denna mycket tänkvärda krönika. Hon skriver om hur vår allmänna förskola spelar en viktig demokratisk roll och dessutom minskar klyftorna mellan de olika samhällsgrupperna. Barn från sämre Läs mer…

Rätt och helt fel

Göran Hägglund skriver på DN debatt om vikten av att skolan har ett fostrande ansvar och bidrar till att ge barn och unga sunda värderingar. Eleverna ska ha respekt för andra och i skolan ska man arbeta med jämlikhet, demokrati och kamratskap. Självklart, bra Göran, jag skulle inte kunna sagt Läs mer…