Kanske ska vi dela mer

Jag pratade med en kollega om hur jag genomfört ett prov med en gemensam elev som har dyslexi. På ett sätt som var självklart för mig. För min kollega var det en ny idé. Vilken tur att jag delade. Nästa gång är det min kollega som berättar något självklart som Läs mer…