Constant Leung om andraspråksundervisning

Hur katten ska man översätta content? Lärarrollen är komplex och i ständig förändring. Viktigt att komma ihåg det (kanske någon ska förklara det för vår skolminister) och att våga förändra det som behöver förändras och behålla det som är bra att behålla. Professionalism, vad är det? Ganska abstrakt menar Leung, Read more…