Problemskapande beteende

All personal på Individuella Programmet har tillsammans läst och samtalat om boken Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder av Bo Hejlskov Elvén och jag tänkte sammanfatta lite av de tankar som dykt upp under läsningen. Huvudbudskapet är att elever som har utvecklingsmässiga funktionshinder inte fungerar som ”vanliga” elever, varvid våra ”vanliga” Läs mer…