Kära kollegor

Jag önskar att det fanns bloggar då jag började jobba som lärare i januari 1999. Eller egentligen önskar jag att de fanns redan då jag började plugga hösten 1994.  Under utbildningen hade jag visserligen fantastiska medstudenter att diskutera utbildning och läraryrket med, men jag saknade helt klart input från den Läs mer…

Handledning en nödvändig lyx

Mitt arbetslag arbetar med utsatta elever som i många fall dessutom har diagnostiserade besvär, men också erfarenheter som skadat dem. Synen på skolan och de vuxna i den är sällan den bästa. Nästa år kommer våra program att kallas Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. De tre introduktionsprogram som kanske ligger Läs mer…