Jag blir så trött…

Var finns den riktiga skoldebatten? Den som på allvar talar om problemet med elever som inte når målen? Den som funderar över hur en skola för alla ska se ut och om det ens är möjligt att skapa en? Den som diskuterar vilka resurser som är vettiga för att varje Läs mer…

Högre lön, ja tack!

Jag tänker inte ge mig in i debatten om huruvida skolan ska återförstatligas, då jag inte är riktigt klar med mina tankar kring detta än. Klart är dock att kommunerna har svårt att hålla budget och samtidigt bibehålla en hög standard. Det blir inte heller mycket kvar till lärarnas löner. Läs mer…

You tell me…

En av frågorna jag skulle ha tänkt igenom inför dagens medarbetarsamtal löd Hur ser du på kommande läsår? Svaret på den frågan skulle kunna vara så enkelt som ”jag har absolut ingen aning” eller det något mer ”kreativt kaos” eller varför inte ”you tell me”? Vi som arbetar på det Läs mer…

Dagens citat

Är det tjejigt att ha en kalender? Ett samtal mellan en elev och en lärare i klassrummet lät ungefär så här: ”Då redovisar du veckan 11.” ”Hur ska jag komma ihåg det?” ”Skriv upp det.” ”Men kan du inte påminna mig en vecka innan?” ”Du har väl en kalender? Skriv Läs mer…

Språkutveckling i alla ämnen

Pauline Gibbons bok Stärk språket stärk lärandet får sägas vara något av en bibel för lärare som undervisar i svenska som andraspråk, men faktum är att alla lärare som någon gång möter elever med annat modersmål än svenska borde läsa den här boken. Att andraspråkselever utvecklar sitt språk är inte Läs mer…