You tell me…

En av frågorna jag skulle ha tänkt igenom inför dagens medarbetarsamtal löd Hur ser du på kommande läsår? Svaret på den frågan skulle kunna vara så enkelt som “jag har absolut ingen aning” eller det något mer “kreativt kaos” eller varför inte “you tell me”? Vi som arbetar på det Läs mer…

Dagens citat

Är det tjejigt att ha en kalender? Ett samtal mellan en elev och en lärare i klassrummet lät ungefär så här: ”Då redovisar du veckan 11.” ”Hur ska jag komma ihåg det?” ”Skriv upp det.” ”Men kan du inte påminna mig en vecka innan?” ”Du har väl en kalender? Skriv Läs mer…

Språkutveckling i alla ämnen

Pauline Gibbons bok Stärk språket stärk lärandet får sägas vara något av en bibel för lärare som undervisar i svenska som andraspråk, men faktum är att alla lärare som någon gång möter elever med annat modersmål än svenska borde läsa den här boken. Att andraspråkselever utvecklar sitt språk är inte Läs mer…