Idag hade vi en sedan tidigare planerad programdag, som är en schemabrytande dag som ”ägs” av programmet. Där kan kompletteringar göras, karaktärsämneslärarna köra längre pass med elever från någon årskurs och just idag skulle ettor och tvåor haft ett matteprov. Så blev det alltså inte. Istället har vi ägnat dagen åt att ladda för den närmaste tidens minst sagt annorlunda undervisningssituation.

Det jag redan insett är hur mycket mer arbete kombinationen av fjärr- och distansundervisning genererar. Det handlar inte om universitetsstudier där det går att kräva av eleverna att de läser in material själva och det kommer inte att räcka att lägga upp föreläsningar till dem. Vi har också fått direktiv från skolledningen att vi ska följa schemat och lägga upp material vid lektionsstart, men det finns inget krav på synkron undervisning. I realiteten är det dock svårt att lämna eleverna ensamma och bara låta dem arbeta självständigt.

Idag har jag planerat två historielektioner och det tog hela dagen. I vanliga fall hade jag förberett mig genom att friska upp mina kunskaper och göra föreläsningsanteckningar. Kanske hade jag också gjort en presentation eller så hade jag helt enkelt använt tavlan. Nu gjorde jag en presentation om mellankrigstiden och spelade sedan in den med programmet Screencastify som kan läggas till i webbläsaren Crome. Det går att bara spela in skärmen, spela in skärmen och sig själv eller bara använda webbkameran. Jag valde att bara spela in skärmen på just den här presentationen, däremot gjorde jag en presentation med förhållningsregler för undervisningen och där syns jag i en liten ruta nere i hörnet, mycket frustrerande då jag tittade mer på mig själv i rutan än på själva kameran. Jag är tveksam till om jag kommer att använda den formen något mer.

Genomgången blev till slut nästan en halvtimme, men lektionen på måndag är lång och eleverna ska efter genomgången se två filmer på studi.se som visserligen är rätt barnsliga, men det får eleverna stå ut med. Efter att de sett filmerna ska de svara på några flervalsfrågor i Quiz ( med automatisk rättning) som självklart inte kan användas som bedömningsunderlag, men som förhoppningsvis ger en känsla av allvar.

I slutet av lektionen återsamlas vi i Google Meet för någon slags samtal och avslutning. Frågan är hur mycket diskussion det kan bli, men jag skulle i alla fall vilja att varje elev berättar något de lärt sig under lektionen. Under den efterföljande stödlektionen får de elever som behöver stanna kvar och gå igenom lärobokens text om mellankrigstiden gemensamt. Det bör funka om gruppen blir mindre. I vanliga fall består min historiegrupp nämligen av 33 elever.

Tisdagens historielektion inleds med eventuella frågor som dykt upp. Därefter ska eleverna läsa lärobokstexten och svara på instuderingsfrågor i ett dokument på Drive och därefter se en film om orsakerna till och inledning av andra världskriget. Tanken är att vi den sista halvtimmen på denna ganska långa lektion ska sammanfatta det viktigaste gemensamt. Tyvärr funkar det inte jättebra att filma tavlan, så jag vet inte riktigt hur jag ska sammanfatta för eleverna. En nöt att knäcka.

Direktiven till eleverna lyder att de ska följa schemat och dyka upp på lektionerna i tid. Den lektionsstruktur jag tänker mig både i historia och svenska ser alltså ut så här:

  • Upprop och kort genomgång i Google Meet av lektionsstrukturen.
  • Svar på de frågor och funderingar eleverna delat i Google formulär eller liknande.
  • Eget arbete som kan bestå av att titta på en genomgång jag spelat in eller en informationsfilm. Jobba med lärobokstexten eller läsa något annat (här blir det svårt för vissa elever och egentligen skulle jag behöva stötta dem under läsningen, men jag behöver nog inse att det inte är möjligt).
  • Formulär med kontrollfrågor, textfrågor eller utvärdering av lektionen och arbetsinsatsen läggs ut till eleverna på Classroom i slutet av lektionen. Här finns också en chans att ställa frågor som jag kan svara på enskilt, eller i början av kommande lektion.
  • Gemensam avslutning i Google Meet med chans att ställa frågor.

Att ha eleverna uppkopplade under hela lektionen och att vi arbetat tillsammans på samma sätt som vi brukar hade självklart varit att föredra, men jag har redan insett att det kommer att vara svårt att genomföra. Om jag ska ha en chans att hålla måste viss planering och rättning sker här, då min arbetstid inte kommer att räcka annars. Dessutom uppmanas vi att inte live-streama för mycket då nätet helt enkelt inte är gjort för att alla ska göra det samtidigt.

Frågan är också hur det blir framöver. Jag har en hostande unge hemma och en andra som fått hög feber. Själv börjar jag känna mig lite krasslig och har ont i luftrören om än inte så mycket i halsen. Det lutar alltså åt eventuell undervisning från hemmet imorgon. I så fall behöver jag dessutom handleda mina lärarstudenter som har huvudansvaret för de lektioner som ska hållas imorgon.

Det ska helt klart bli skönt med helg! Hoppas på fint väder och en del häng i växthuset.

Photo by Krismas on Unsplash

Kategorier: Undervisning