Det lät kanske i mitt inlägg om lärarnas arbetssituation som att jag inte vill jobba, utan bara glassa runt lite planlöst. Vad ska lärare annars göra om undervisningstiden minskar?

Svaret är massor.

Med luft i schemat finns tid att verkligen göra ett bra jobb och om vi kan enas om att det viktigaste i lärares jobb är att skapa god undervisning och dessutom se till att eleverna når de kunskaper de behöver. Jag hinner också följa upp och lägga lite extra tid på de elever som av någon anledning har svårt att nå målen, men också på de som vill och kan nå de högsta betygen. Som det är nu är fokus inte sällan på de som riskerar att få F. Tänk vilka kunskapsresultat vi hade fått om alla elever fått sitt.

Med luft i schemat hinner kollegor mötas. Även om jag och mina programkollegor sitter i samma arbetsrum hinner vi sällan prata. Vi springer fram och tillbaka och har vi tur får vi till en gemensam kaffe eller lunch. Det händer dock sällan. Gemenskap på arbetsplatsen, med gemensamma raster och tid för samtal är viktigt för trivseln. Det leder också till mindre stress.

Med luft i schemat hinner jag som lärare sätta mig lite extra vid en elev i korridoren. Jag hinner fråga hur det är och kanske till och med hjälpa till med något skolrelaterat. Eller så kanske jag hinner prata om något helt annat. Förr hade jag ofta ”korridorskompisar”, som ofta var elever som fått lämna klassrummet för att de stört, eller valt att gå därifrån eller kanske inte ens gå dit. Sådana elever behöver trygga vuxna. Med luft i schemat kan det vara en lärare, som i förlängningen skapar en relation som ger positiva resultat på undervisningssituationen.

Med luft i schemat hinner jag och mina kollegor tänka och då finns det en större chans att goda idéer kläcks. Vi kanske till och med hinner med att samplanera kurser om vi vill det, eller så sitter vi själva och läser den där boken som ger oss större kunskap inom vårt ämne. Jag hade till exempel gärna haft tid att läsa fler klassiker och noveller av olika slag, som är något jag kan använda i undervisningen, eller varför inte någon bok om en historisk person eller epok som jag vet för lite om. Sådan läsning borde få ske på arbetstid.

Med luft i schemat minskar stressen och därmed kostnaden för sjukskrivningar. Det går inte att pressa en yrkeskår hur mycket som helst och tro att det inte påverkar dem och eleverna de möter. Vill vi behålla de ambitiösa lärarna är det av yttersta vikt att vi ger dem en arbetssituation där de tillåts göra ett bra jobb utan att gå under. De som av någon anledningen inte gör ett bra jobb blir inte heller sämre av ett bättre arbetssituation. Tanken att lärare måste styras hårt så att ingen ska smita från sina arbetsuppgifter är befängd.

Med luft i schemat får vi helt enkelt bättre kvalitet på undervisningen, färre sjukskrivningar och förhoppningsvis fler som väljer att bli lärare. Riktigt bra blir det dock först då även rektorer får in lite luft i vardagen och dessutom en budget som gör att de faktiskt kan följa skollagen och inte behöver riskera att köra slut på sin personal.

Luft alltså. Det är en bra grej.

Bild av Steve Cliff från Pixabay