Det har talats ovanligt lite om skolan den här valrörelsen. Kanske för att de partier som vägrar se några problem med vinstuttag i friskolor inte har medvind och därför helst inte vill att elefanten i rummet får uppmärksamhet. Kanske för att lärarbristen är så massiv att ingen egentligen har någon lösning på den, mer än meningslösa förslag om lärarassistenter, mobilförbud och annat som inte kommer att förändra eller förbättra arbetssituationen alls.

Det är svårt att hinna med som lärare. Det är svårt att ge alla elever det de behöver. Det är svårt att orka när tiden inte räcker till och pulsen aldrig går ner. Faktiskt är det ofta omöjligt att göra ett bra jobb. För att komma ens nära krävs det att du ständigt är på topp och vem är det?

Ändå har jag svårt att se mig själv arbeta som något annat än lärare. Det är nämligen ett fantastiskt jobb och jag har haft turen att få jobba på ett program med fantastiska elever. Så var det förvisso även då jag arbetade på Språkintroduktion, men elever på Estetiska programmet är något extra. Kombinationen av dessa elevgrupper ger en bra, men också tung tjänst. Just nu har jag hela min tjänst på Estetiska programmet och det finns många fördelar med det.

Jag har elever som är smarta, kreativa, medvetna, öppna och empatiska. De är intresserade av samhället runt omkring dem och de har en sund syn på rättigheter och skyldigheter. De får inte alltid in sina uppgifter i tid och de prioroterar inte sällan karaktärsämnen framför kärnämnen, vilket kan vara enormt frustrande och få mig att småsvära allt som oftast.

Dessutom mår många av dem fruktansvärt dåligt. Många är stressade, deprimerade och knäckta av det skolsystem de tvingats överleva under grundskolan. Gymnasiet är lite bättre, med mer frihet och större möjlighet att välja den inriktning på utbildningen som passar dem. Det är ett skäl till att jag föredrar att arbeta på gymansiet, för trots att mina rättningshögar är större än när jag arbetade i grundskolan, kan jag i större grad koncentrera mig på kärnuppdraget. Undervisningen får lov att stå i centrum, men så länge klasserna med råge passerar 30 och jag i varje klass möter elever med många olika behov är uppgiften att alla ska få examen och därmed betyg i alla svenskkurser, ibland övermäktig.

Jag vill arbeta i skolan. Jag älskar att undervisa, får energi av att möta elever och har inte sällan fruktansvärt roligt både i och utanför klassrummet. Igår satt jag till exempel och diskuterade politisk debatt med några treor och slogs av hur skönt det är med engagerade ungdomar. Samtidigt undrar jag ganska ofta hur jag ska orka. Det är den frågan jag önskar att politiker kunde fokusera mer på. Om inte ens jag, som älskar läraryrket och inte kan tänka mig något annat, är säker på att jag ska stanna är det något som gått fel. Jag trivs i skolan, men jag är trött och tröttheten går aldrig över.

Det är eleverna som gör mitt jobb. En förutsättning för att jag ska ge dem det de behöver är att de får stöd av annan personal vid behov, att klasserna minskas och att det antal elever jag möter varje vecka är så få att jag hinner sätta mig in i exakt vad alla elever behöver och skapa förutsättningar för en så bra undervisning som möjligt. Dessutom måste jag hinna med att följa mina elevers skrivprocess och ha tid till efterarbete. Då måste det införas en rimlig usk, vilket lärarfacken inte alls verkar inse. Att SKL inte vill betala för lärare som undervisar mindre är fullt naturligt, om än beklagligt och kortsiktigt, men någon måste föra kampen för en rimlig arbetssituation för Sveriges lärare. Hög lön är viktigt, men om vi ska behålla de lärare som arbetar i skolan idag och helst locka tillbaka de som är utbildade, men inte längre arbetar i skolan, måste det till en drastisk förändring. Det är inte rimligt att lärarnas villkor begränsas av kommunbudgetar där en löneökning betyder kostnadseffektiviseringar och sparkrav, vilket leder till sämre arbetsvillkor. Det önskar jag att någon politiker hade talat om, men tydligen är lärares arbetssituation inte tillräckligt viktig för att stöta sig med de som tjänar pengar på att driva skolor.

 

Photo by John Sekutowski on Unsplash