DN-debatt skriver alla grundskolerektorer och grundskolechefen i Haninge kommun om det orimliga i alla de nationella prov som genomförs i år 3, 6 och 9, samt om hur mycket undervisningstid som går bort till följd av dem. Deras slutsats är samma som min, att proven bidrar till att svenska elevers kunskaper blir sämre.

I vår har jag knappt haft någon vettig engelskundervisning i varken år 6 eller 9, då så mycket tid gått åt till att göra proven i alla ämnen och för mig att ta ut dem i par eller smågrupper och genomföra muntliga prov. Faktiskt är det också så att jag missat en massa med mina sjuor också, då de fått vikarier när jag gjort prov med andra elever. De har dessutom fått vikarier en massa lektioner på grund av att i princip alla deras lärare har prov i andra klasser. Jan Björklund verkar övertygad om att fler nationella prov är nödvändiga för att höja kvaliteten och kunskapen i svenska skolan. Jag är tämligen övertygad om att proven i den form de har idag orsakar en försämring av såväl kvalitet och kunskap. Dessutom ökar de stressen hos en redan stressad lärarkår, som vill göra annat än att genomföra, rätta och gemensamt bedöma prov. Inte heller känns det speciellt vettigt att sammanställa, fylla i resultatmatriser eller föra in provbetyg.

I år har jag genomfört prov i tre klasser. 29 sexor i svenska med sammanlagt fem delprov, 20 sexor i engelska med sammanlagt fyra delprov och 25 nior i engelska med sammanlagt fyra delprov. Om jag räknar lågt har jag lagt 45 minuters rättningstid på varje elevs prov och minst 15 minuter för resultatsammanställning /elev med allt vad det innebär. Ungefär en timme/elev alltså och en total tid på 74 timmar.

Lägg där till de muntliga proven. I svenska ska eleverna göra de muntliga proven i grupper om tre och varje prov tar ca 30 minuter. I engelska ska proven göras parvis och varje prov tar även där ca 30 minuter. Jag har använt några lektioner till detta, men främst min planeringstid och i ett fall även mentorstiden. I runda slängar 18 timmar. Det är inte rimligt.Och det knäppaste av allt är kanske att skolorna får betala för proven, men inte använda dem fritt. För fritt använda nationella prov, kanske i alla årskurser hade varit ett bra komplement i min undervisning.

Om vi nu ska ha så många nationella prov är mitt förslag att de delas upp på fler terminer, så att hela våren i tre årskurser inte trasas sönder av dem. Här skriver jag mer om det.


2 kommentarer

Lova · juni 2, 2014 kl. 6:36 f m

Jag är nyexad lärare och har bara jobbat en termin men jag upplever samma som du. Dock tror jag inte på att sprida ut det mer utan att, om vi ska ha såhär många prov, klumpa ihop dem under en kortare period. Gör allt under kanske två veckor och låt resten av läsåret vara fritt från detta. Sen tycker jag att proven borde rättas centralt för endast då kan vi verkligen få en likvärdig bedömning som provet faktiskt är till för.

Hälsningar
Lova

    Linda O · juni 2, 2014 kl. 7:32 f m

    Jag hade helst velat ha proven som lärtillfällen, därav min önskan att sprida ut dem. Då fungerar de mer som diagnoser och kan användas formativt. Det finns också en funktion i att lärare rättar proven, gärna gemensamt. Själv har jag tex lärt mig att jag ställer mycket höga krav på mina elever jämfört med kraven på NP och det är nyttigt att se det. Samtidigt håller jag med dig, ska alla prov finnas kvar kanske det är bäst att de rättas centralt, gillar dock inte tanken med NP som en slags examensprov som det blir nu i nian.

Kommentarer är stängda.