”En läroplan är ingenting utan en lärare!”

Anne-Marie Körling