”Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt”

Ellen Key

Kategorier: Tankar