Tisdagar är helt klart veckans trögaste dag. Tröttare än måndagen, som brukar gå av bara farten, och ännu långt till helg. Idag har dessutom stressen över alla nationella prov kommit ikapp mig. De tar vansinnigt mycket tid. Helt orimligt mycket faktiskt. Jag ska till exempel genomföra muntliga prov i tre klasser, sv år 6, eng år 6 och 9. Det tar i runda slängar 18 timmar och det är timmar jag tar från min planeringstid eller som någon annan tar min klass, eller (och det är vanligast tyvärr) att eleverna får jobba själva. Vad blir det för kvalitet?

Själva läsförståelsen i svenska och hör- och läsförståelsen i engelska är hyfsat smidiga att rätta och ger dessutom en bra fingervisning om vad eleverna kan utan stöttning. Uppsatserna tar mycket mer tid och trots att det finns en funktion i att de skriver utan hjälp och att sedan sambedöma, men måste allt ske under samma vårtermin? Pressen på såväl lärare som elever är helt klart för stor.

Jag hade gärna sett att proven blev mindre omfångsrika, alternativt att de delades upp på år 8 och 9. Görs de tidigare fyller de dessutom en mer formativ funktion. Proven i år 6 hade varit bättre att göra innan elevernas första betyg.

Någonting måste ske för att säkerhetsställa elevernas undervisningstid. Att så mycket tid går åt till prov känns inte vettigt.