lfl5-628x628

Johanna Lindbäck är författare, bloggare, lärare och läsambassadör. I premiäravsnittet av bokpodden Läs för livet samtalar hon om läsning med Gunilla Molloy.