Så här i valrörelsen inspireras partierna av varandra så till den milda grad att det är svårt att skilja dem åt.

Screenshot 2014-03-28 07.51.50