Var på föreläsning i måndags där Malin- lärare på Sätraskolan i Stockholm och Martin Widmark – känd barnboksförfattare pratade om läsförståelse. Enligt Pisa-undersökningen är det läsförståelse som de svenska eleverna blivit sämre på! Ofta lämnar vi barnen åt deras öde när deras fortsatt läsning sker i ”tystläsningsböcker”. Schemalagda textsamtal och att träna på läsförståelsestrategier. Detta gör vi på lågstadiet, men vi kan bli mycket bättre på det! Forskning visar också att föräldrars högläsning för barnen förändrats. För 10 år sedan läste 80% av föräldrarna högt för sina barn. Idag har siffran sjunkit till 30%! Även om barnen kan läsa själva så njuter de av att bli lästa för! Skolans ansvar ökar och vi måste träna barnen på att bli bättre på att förstå vad de läser! Vi måste helt enkelt läsa mer för våra elever och att då prata om texten.
Mitt nästa projekt i klassen startar på måndag! På biblioteket har jag lånat en klassuppsättning av boken Kalle Skavank. Vi ska läsa den tillsammans och använda oss av läsfixarna. Vi kommer att prata om våra fixare Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären! Ser fram emot detta! Lovar att rapportera hur arbetet går!