I morgon bär det av till Stockholm igen för att prata om IT-stöd i läs- och skrivutveckligen. Digitaliseringsnämnden ska lämna ett delbetänkande till regeringen under temat ”En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår”. Det är en massa höjdarfolk – Jan Hylén, fristående konsult i skolfrågor, Elza Dunkels, lärarutbildare och forskare på Umeå universitet, Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet och så jag! I och för sig den enda som kommer direkt från verkligheten och det är ju en trygghet bara det. Delbetänkandet ska överlämnas till Anna-Karin Hatt. Oj vad jag önskar att herr Björklund också ska dyka upp! Det blir en späckad dag från morgon till kväll. Själva presentatonen och de följande samtalen äger rum mellan kl. 13.00 – 15.00. Redan halv 5 är jag på väg mot Göteborg igen!

Jag kommer att berätta om hur jag jobbar i min klass med läs och skrivinlärning. Eftersom vi är en En -till – en-klass där alla barn har en egen dator så skriver barnen på datorn och utnyttjar de möjligheter som finns när det gäller skrivutvecklingen.
Jag ska också visa en av mina elevers skrivutveckling, det är en av mina pojkar vars föräldrar kommer från Polen och de pratar polska hemma. Progressionen är mycket tydlig från den allra första texten i ettan där han skriver LOLOLOLOLOLOLO lololololololo lo lo  osv – vi hade pratat om bokstäverna L och O! Efter ytterligare 3 veckor skriver han kompisarnas namn med versaler. Sedan är det med en text från våren i 1:an, en faktatext från 2:an och en berättande text från hösten i 3:an!
Jag berättar om hur vi jobbar med BFL och formativ bedömning och jag visar vår utvärdering av arbetet. Jag ska också berätta om hur barnen arbetar med sina bloggar. Elevernas bloggar når man genom min klassblogg. Kika gärna in!http://bloggen.ale.se/brittmariehagman