Det finns många som är emot kvotering när det t.ex. handlar om att andelen kvinnor ska bli fler i bolagsstyrelser. Förutom den informella kvoteringen av män accepteras tydligen formell sådan också. Det är alltså skillnad på kvotering och kvotering. Eller är det bara så att det som gynnar pojkar och män är bra?

Så här skriver Birgitta Wistrand i SvD:

Vad många inte känner till är att pojkar kvoterats in till utbildningar sedan folkkolan infördes år 1842. Eftersom staten bestämt att lika många kvinnor som män skulle tas in, ratades kvinnor med högre kompetens. Liknande kvotering av män till högstatusutbildningar skedde ända fram till 2010 då det äntligen togs bort till läkarutbildningen. Intressant nog har män aldrig sett inkvoteringen som en nedvärdering av könet, ett argument som kvinnor ofta använder när diskussion om kvotering av dem aktualiseras.

 

Läs hela artikeln här.