Det är inte bara inom de kommunala gymnasieskolorna som det flyttas lärare, utan även på grundskolan. Idag kan vi läsa i GP att t.ex. Brunnsboskolan (där min gamla musiklärare är rektor) att de behöver minska antalet lärare för att anpassa organisationen då det blir färre elever nästa år. Andra skolor, som Svartedalsskolan, får fler elever och behöver därmed fler lärare. Allt beror på skolpengen.

Det låter logiskt, eller hur? Färre elever, färre lärare, fler elever, fler lärare. Men resultatet av detta hoppande fram och tillbaka för att följa elevkullar och elevunderlag kan knappast ge någon stabilitet för varken skolledning, personal eller framför allt eleverna. Med systemet sist in först ut blir det unga lärare som snurrar runt i kommunen. Ännu ett exempel på kortsiktighet i skolpolitiken. Kanske måste man hitta ett annat system än elevpeng som underlag för budgeten?!