Det är bra att Jan Björklund backar ibland. Ännu bättre hade det varit att faktiskt tänka igenom reformer innan de genomförs. Ibland kan det istället vara bättre att inte backa, som i fallet med lärarlegitimationen och att lärare nu ska kunna bli behöriga i ämnen som de inte läst, utan bara undervisat i. Då blir det ju bara en ”typ” lärarlegitimation.  Skulle detsamma hända i andra yrken som kräver legitimation?