På tisdag ska mina elever presentera de böcker de läst i sina läsgrupper. Jag har gett dem en mall för hur presentationerna kan se ut, med förslag på inledningsmeningar för dem som behöver det. Allt för att de ska komma igång så bra som möjligt och inte lämnas helt utan styrning. Ofta kan denna lilla förändring av instruktioner underlätta arbetet väldigt mycket.

Vi har också förberett presentationer genom att titta på den här filmen, samt pratat om vad som egentligen är viktigt att tänka på då man presenterar en bok, som t.ex. att det inte är så kul om slutet avslöjas och att en bok kan ha flera budskap. Vi har också gjort en gemensam muntlig presentation av en film vi sett, för att eleverna ska ha en modell att utgå ifrån.

Så här ser den mycket enkla skrivmallen ut. (eleverna har varit i Sverige mellan 8 månader och 1,5 år)

 

Att presentera en bok

Vad heter boken?

Vi har läst en bok som heter…

Vem har skrivit den?

Den är skriven av…

Berätta om huvudpersonen.

Var utspelar sig boken.

Vad händer i boken?

Boken handlar om… som…

Den utspelar sig (i, under)…

Berätta om en viktig händelse.

En viktig händelse i boken är när…

Vi har valt att berätta om den därför att…

Vad är bokens budskap?

Bokens budskap är…

Vad tyckte ni om boken?

Vi tycker att…

Vem passar den för?

Boken passar för…