Läs Josefin Nilssons inlägg på Skollyftet om att undervisa elever med svenska och svenska som andraspråk tillsammans. Hon tycker att frågan om när eleverna är redo att undervisas i ”vanliga” klasser är fel. Istället borde fokus ligga på oss lärare och vad vi kan göra för att vår undervisning ska passa alla elever.

 Sluta ställa frågan om elever med svenska som andraspråk ska undervisas tillsammans med elever med svenska som modersmål. Sluta ställa frågan om när nyanlända elever är redo att följa undervisningen i reguljär klass. Kanske är den enda fråga vi behöver ställa oss:

Hur säkerställer vi att alla vi lärare är redo att möta alla våra elever i undervisningen?

 


2 kommentarer

Magda · april 29, 2013 kl. 8:36 e m

Frågan är relevant och intressant!
Men… hur gör man? Hur undervisar man, på begränsad tid om 50p, i exempelvis filosofi eller psykologi om eleven har en mycket begränsad svenska? I samhällskunskap eller biologi? Hur gör en det samtidigt som en, inom ramen för samma kurs, tillgodoser de elevers behov som har svenskan som modersmål, tar hänsyn till det centrala innehållet och bedömer och slutligen betygsätter enligt de kunskapskrav som finns?
Hur ska elev ha en möjlighet att följa med/delta i diskussioner, analyser och abstrakta resonemang om hen inte har språket?

    Linda O · april 30, 2013 kl. 6:23 e m

    Mycket av svaret finns i den här filmen https://www.ordklyverier.se/2013/04/en-liten-film-och-sprakutvecklande-arbetssatt/ men kort handlar det om att undervisa på ett lite annat sätt än man kanske gjort tidigare. Stötta mer, men inte förenkla. Och ja, det är skitsvårt, men tar inte mer tid än annan undervisning när man väl börjar fokusera på språk och texttyper i sitt ämne. Nu har jag inte filosofi, men väl so-ämnen.

Kommentarer är stängda.