Jag har märkt att det finns två ytterligheter bland kollegor gällande hur de bemöter elever som ännu har en ganska ytlig svenska.

a) Elever som inte kan följa med i min undervisning hör inte hemma i den här klassen.

b) Den här svåra texten kan eleverna hoppa över, jag ger dem en enkel sammanfattning istället.

 

Det går att anpassa för lite och för mycket. Vad är lagom?