bild-26

Att hålla budget är viktigt. Så viktigt att rektorer i Lerums kommun, där jag arbetar, hotas med sänkta löner om budgeten inte hålls. Självklart ska skolans ledare inte slösa pengar i onödan, men när endast 5 av 20 enheter i kommunen klarar att hålla budget kanske kommunens företrädare ska fundera över huruvida det verkligen är rektorerna det är fel på, eller måhända den budget de tilldelats. Tyvärr finns artikeln om Lerum inte i den digitala upplagan av GP, utan endast i pappersversionen.

bild-25

Förra veckan fick vi en genomgång av kommunens budget och utbildningen står för ungefär 55% av kostnaderna. Klart att det är där det måste skäras. I en statlig budget hade skolan varit en mycket mindre del och troligen hade vissa kostnader kunnat täckas lättare. Jag tror inte att det handlar om slarv eller inkompetens hos rektorerna för 15 av 20 skolor i Lerum, utan om att utbildning kostar. Att vissa skolor i kommunen är nybyggda och ännu överdimensionerade spelar också in. När det gäller gymnasiet beror en del av underskottet på att elevunderlaget minskar, men det förklarar inte hela underskottet.

Vår kommun har låg lärartäthet jämfört med andra kommuner och antalet sjukskrivna lärare är jämförelsevis högt. Jag citerar min gamle chef Lars-Åke Rosenqvist: – Självklart ska man hålla budget. Men hur mycket som satsas på skolan är en politisk fråga.

I dagens GP finns en mycket välskriven debattartikel som två elever på Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg har skrivit. Hvitfeldska är, liksom den gymnasieskola jag arbetar på, en skola med förhållandevis högt söktryck, som ändå tvingas till stora nedskärningar. En sak som skribenterna lyfter fram är hur låg elevpengen är i Västra Götaland jämfört med Stockholm och Malmö.

Låt oss göra ett räkneexempel. På min arbetsplats finns, lågt räknat 1300 elever. Lägg till blygsamma 6000 per elev (då har VG ändå en lägre elevpeng än Stockholm och Malmö) och vips försvinner 3/4 av vårt underskott. Då hade situationen varit en helt annan.

Allt handlar självklart inte om pengar. Att bara pumpa in pengar i en skola utan att fundera över hur de ska användas leder troligen inte till speciellt mycket bra. Samtidigt måste politikerna vara medvetna om att man inte kan spara sönder den kommunala skolan. Då får man snart den skola man betalar för och inte den skola man vill ha.