Det ska bli spännande att se vad som händer efter att Arbetsmiljöverket konstaterat att lärares arbetsbelastning är för hög. Vilka krav kan ställas på arbetsgivaren? Och vilka krav kan vi ställa på de enskilda läraren att prioritera för att tiden ska räcka till?

Jag hoppas att diskussionen om arbetsbelastning diskuteras mer och att vi faktiskt kan komma fram till vad som är viktigast. Att lärare inte hinner planera och efterarbeta sina lektioner är något som borde oroa. Undervisningen är ändå själva kärnan i lärarens uppdrag, eller borde i alla fall vara det. Viktigt är också att hinna se alla elever. Att hinna prata med dem, fråga hur de mår, visa att de är viktiga.